Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aarteet ja Löydöt verkkokauppa

Yhteystiedot:
Ratakuja 4
37860 Kärjenniemi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Aarteet ja Löydöt
Ratakuja 4
37860 Kärjenniemi
040 449 0900
asiakaspalvelu@aarteetjaloydot.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Pekka Mustonen

Aarteet ja Löydöt
Ratakuja 4
37860 Kärjenniemi
040 449 0900
asiakaspalvelu@aarteetjaloydot.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on Aarteet ja Löydöt verkkokaupan asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, markkinointi- ja asiakaspalvelutarkoituksiin sekä tilausten toimittamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon, hallintaan ja kehittämiseen sekä mahdollisiin markkinointitoimenpiteisiin ja suoramarkkinointiin. Rekisteriin liitetään  verkkokaupassa asioineet henkilötietonsa luovuttaneet asiakkaat. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksissa.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen
 • suoramarkkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • ostotapahtumat

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@aarteetjaloydot.fi

Tarkastusoikeus:

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus:

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto:

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen:

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle:

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei  luovuteta markkinointitarkoituksiin Aarteet ja Löydöt verkkokaupan ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan ottamalla yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse asiakirjan alussa mainittuihin yhteystietoihin

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

Aarteet ja Löydöt verkkokaupan asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.